Sider for dig

Sider for dig

Vi har samlet links til en række hjemmesider, hvor du kan finde gode råd om alkohol, stoffer, misbrug, sikker chat, andre problemer samt det at være plejebarn

Alkohol og stoffer

www.erduklar.com er en hjemmeside for unge, som overvejer at begynde at drikke alkohol, eller som er begyndt lidt. Tag testen, og så kan du udfordre din mor og fars holdninger - og starte en debat med dem.

www.netstof.dk kan du finde alt om alkohol, stoffer og misbrug. Her er leksikon, brevkasse og debatforum, hvor unge skriver til hinanden om deres oplevelser med rusmidler.

www.altomalkohol.dk er der informationer om alkoholvaner, og www.goda.dk er et site om gode alkoholvaner.

www.duda.dk/Temaer/Rusmidler/rusmidler.html - finder du en omfattende linkguide om misbrug.

 

Sikker chat 

www.sikkerchat.dk kan du finde en lang række oplysninger om sikker chat.

Se desuden Teknologirådets interaktive debatblad www.dubestemmerselv.dk

 

Andre problemer

På www.mindhelper.dk kan du finde viden om, samt råd og hjælp til, psykisk relaterede problemstillinger.

 

At være plejebarn

www.boernetinget.dk er en hjemmeside for børn, der har været eller er anbragt i pleje.