Nyhedsbrev - april 2021

Pige i hoodie
19. april 2021 - subsiteadmin

Nyhedsbrev - april 2021

Snus samt lidt om SSP-arbejdet

I dette nyhedsbrev vil vi gerne tage to emner op. Det ene er en genganger fra sidste år, nemlig ”snus”. Det andet er en lille indførelse i hvordan vi i SSP-regi egentlig arbejder, vi vil løbende fortælle om arbejdet i SSP-regi.

Snus

Hvad angår det første tema, så tager vi det op da vi kan se at der fortsat er behov for at få afklaret nogle begreber.

Der kommer hele tiden nye produkter frem i kategorien ”snus”. Når snus anføres i citationstegn, så skyldes det at snus er en fejlagtig men meget populær betegnelse for en række produkter.

Et af tidens mest populære produkter i den genre er nikotin poser. På engelsk nicotine pouches. En af de mest bemærkelsesværdige ting ved produktet er, at de slet ikke indeholder tobak. De små hvide poser indeholder plantefibre og nikotinsalte. Dermed opstår der pludselig en række interessante forhold.

  1. Uden tobak er det ikke ulovligt at sælge til personer under 18 år. Dog har mange producenter sat en frivillig aldersmærkning på, der mest af alt må have karakter af en vejledning.
  2. Uden tobak – ingen afgiftsstigning. Produkterne bliver ikke påvirket prismæssigt som eksempelvis cigaretter.

Vi vil gerne pointere, at disse nikotin-poser er afhængighedsskabende ligesom cigaretter og andet tobak, da de netop indeholder nikotin, og de kan derfor IKKE anbefales til børn og unge.
Slutteligt vil vi blot konstatere at poserne tilsyneladende er lavet af et materiale der afstødes af skraldespande! ;-)

Lidt om SSP-arbejdet

SSP-samarbejdet handler i bund og grund om at forebygge kriminalitet. Kriminalitet er et vidt begreb, det samme kan siges om forebyggelse. For at forstå kriminaliteten, så vil vi gerne vise en lille model som vi arbejder ud fra. Når vi i denne sammenhæng taler om kriminalitet, så kan det også forstås som norm- eller regelbrud, dvs. fx at man forsamles i grupper og hører høj musik til gene for andre etc.

Modellen består af 4 felter:

  1. Den motiverede gerningsperson
  2. Et sårbart mål eller offer
  3. Fravær af kontrol
  4. Oplevelsen af en gunstig situation.

Kort fortalt, så gælder det for os om at kunne fjerne en af brikkerne i modellen. En af de mest centrale brikker er ”den motiverede gerningsperson”. Her undersøger man hvorfor nogen begår norm- eller regelbrud. I relation til det sårbare mål og fraværet af kontrol gælder det om at undersøge hvordan begås et norm- eller regelbrud.

Et af de klare svar på ”hvorfor” er: vi er gode til at give os selv undskyldninger. Vi kan normalisere og neutralisere rigtig meget.

  1. Normalisering: ”alle de andre gør det”
  2. Neutralisering: ”det er jo ikke værre end at…”

Vi arbejder meget målrettet på at samle nok fakta sammen til at kunne modbevise punkt 1. På rusmiddelområdet oplever vi ofte, at forekomsten af alkohol eller andre rusmidler blandt unge tales for højt op. Dermed serveres undskyldningen på et sølvfad og er med til at bekræfte opfattelsen af at ”alle de andre gør det”. Derfor er det helt bevidst at vi i langt de fleste tilfælde hellere vil tale om alle dem, der ikke gør det.

Kontakt/spørgsmål

Er der spørgsmål til SSP, er I altid velkomne til at kontakte os.

SSP-teamet:

Marianne Grønbech (marianne.groenbech@svendborg.dk )
Tom Grastrup Jensen (tom.grastrup.jensen@svendborg.dk)
Louise Bundgaard (louise.bundgaard@svendborg.dk)