Nyhedsbrev - februar 2019

SoMe
12. februar 2019 - subsiteadmin

Nyhedsbrev - februar 2019

Denne gang om:


Kære Forældre på 7. 8. 9. og 10. årgang

Der er over en periode oplevet en stigning i sager i hele Danmark, hvor børn og unge har erhvervet ulovlige knive – ofte via køb på nettet fra udenlandske webbutikker – og som i mange tilfælde er konfiskeret i tolden, når forsendelsen er kommet til Danmark. Der kan være tale om knive, der bruges som rekvisitter i spil, men også ”halsknive, ”kreditkortknive” og ”springknive” etc.

Der er ikke tale om, at børn og unge i hobetal erhverver sig ulovlige knive, men dog alligevel i et omfang, der giver anledning til opmærksomhed – og da tilgængeligheden er nem via nettet, så vil vi opfordre til, at I er opmærksomme og evt. tager en snak med jeres børn og unge herom.

Politiet udtaler:

”Vi tror, at mange unge ikke lige tænker over, at de overtræder våbenloven, når de bestiller knive fra udlandet via internettet. Knive, der er ulovlige at bruge i Danmark, er nemlig også ulovlige at importere, og de vil blive beslaglagt. Vi skal på det kraftigste advare imod det, da det er ulovligt, og så er det ærgerligt at få en plet på straffeattesten.”

Uddrag fra loven:

§ 1. Knive og blankvåben m.v. må ikke bæres eller besiddes på offentligt tilgængelige steder, uddannelsessteder, i ungdomsklubber, fritidsordninger og lign., medmindre det sker som led i erhvervsudøvelse eller til brug ved jagt, lystfiskeri eller sportsudøvelse eller har et andet lignende anerkendelsesværdigt formål.

§ 2. Det kræver tilladelse fra politiet at erhverve, besidde, bære eller anvende

1) skarpe eller spidse våben, hvis klinge overstiger 12 cm,
2) knive med tværstillet greb beregnet til stød,
3) springknive og springstiletter,
4) faldknive og faldstiletter,
5) foldeknive med todelt skæfte, hvis klinge kan foldes ud ved brug af én hånd (butterflyknive),
6) knive, der er konstrueret til at hænge om hals eller skulder, og som fra denne placering kan trækkes ved brug af én hånd,
7) kastestjerner, kasteknive, kasteøkser og lign. og
8) kårdestokke og andre blankvåben, der fremtræder som en anden genstand.

§ 7. Med bøde, fængsel indtil 4 måneder eller under skærpende omstændigheder fængsel indtil 2 år straffes den, der overtræder §§ 1 eller 2.

Hvis man bliver dømt for at have importeret en ulovlig kniv og for at have overtrådt våbenloven, så er straffen typisk en bøde. Størrelsen af bøden afhænger af, hvilken type kniv, man har bestilt, men vil ofte være på 1.500 – 3.000 kr.


Drabsvideo deles på nettet

I forhold til den ulykkelige sag i Marokko, hvor to unge kvinder mistede livet på forfærdelig vis, er videooptagelsen af drabet blevet delt flere gange på nettet.

For at forhindre, at børn dels kommer til at se videoen, dels kommer til at dele den, beder vi jer forældre se anbefalingen fra Red Barnet.

www.redbarnet.dk/nyheder/uhyggelig-video-er-angiveligt-i-omloeb-igen/

Skulle dette brev give anledning til uddybning, så er I velkommen til at rette henvendelse til SSP-konsulenterne.

Med venlig hilsen
Kristian Kunkel og Marianne Grønbech
SSP