Marianne Grønbech

Marianne Grønbech

Om Marianne:

Jeg blev uddannet som folkeskolelærer i 2001 og har siden fortrinsvis arbejdet med børn og unge i folkeskolens ældste klasser og har bl.a. været SSP-kontaktlærer. 

Jeg har taget en supplerende uddannelse som konfliktmægler.

Redskaberne herfra bruger jeg tit og ofte i mit arbejde, med stor effekt.

Jeg blev i februar 2008 ansat som SSP-konsulent i Svendborg Kommune, hvilket gjorde det muligt at koncentrere mig 100 pct om det forebyggende arbejde blandt de unge i Svendborg.

 

SSP er for mig et udtryk for samarbejde og for at løfte i flok. 

Et stort netværk gør det meget nemmere og mere effektivt at arbejde omkring og med de unge i Svendborg. 

Relationsarbejdet er utroligt vigtigt. 

Ofte er det bare en snak, der kan få den unge til at se verden med andre øjne, andre gange er der flere parter i netværket indover.

Det er en rar fornemmelse at møde en ung igen, der er kommet videre i sit liv, efter at have været ude i noget "skidt".

 

Det tætte samarbejde mellem Skolen, Socialforvaltningen og Politiet fungerer rigtig godt i hverdagen,og gør opgaverne lettere at gå til.

 

Jeg kan kontaktes på tlf. 2488 6397 eller mail Marianne.Groenbech@svendborg.dk