FOR FORÆLDRE

FOR FORÆLDRE

At forebygge kriminalitet og misbrug kræver en kollektiv indsats – med jer som forældre i en nøglerolle.

Som SSP-konsulent er det vores opgave at understøtte jer i at have de nødvendige netværk. Et stærkt netværk omkring de unge skaber et sundt og trygt grundlag for de unge at stå på. Når de unge ved, at forældre taler sammen, har det en præventiv virkning på flere planer.

Gennem vores dialoger med de unge ved vi, at jeres interesse for, hvor og med hvem den unge opholder sig, opleves som en positiv interesse fra forældrenes side.

Er du bekymret, så ring! Vi kan lytte og rådgive dig – og vi kan hjælpe dig videre.

Vi kan også tale med dig og dit barn sammen, hvis du ønsker det.