Hvad laver vi?

Hvad laver vi?

SSP-konsulenterne er aktive både på gaden og på skolerne, og deres arbejdsopgaver er at:

  • udføre opsøgende arbejde i forhold til kriminalitetstruede børn og unge
  • skabe kontakt til disse unge og tilbyde rådgivning bl.a. i samarbejde med kommunens Ungdomsrådgivning
  • deltage i politiafhøringer af børn og unge efter aftale med sagsbehandlerne i Familieafdelingen.
  • afdække behovet for og gennemføre generelt forebyggende kriminalitetspræventive initiativer
  • indgå i løsning af konkrete problemer såvel i skolen som i børnenes og de unges fritid
  • gennemføre årlige besøg på skolerne, herunder møde med skoleinspektøren og SSP-kontaktlæreren
  • gennemføre årlige besøg i alle kommunens ældste klasser 
  • deltage i arbejdsgrupper og projekter med relation til det forebyggende arbejde