Hvad laver vi?

Hvad laver vi?

I Svendborg defineres kriminalpræventive indsatser i 3 niveauer.

 1. den generelle forebyggelse.
 2. den specifikke forebyggelse.
 3. den individorienterede indsats.

Den generelle forebyggelse handler om at fastholde børn og unge i god trivsel.

Vores aktie her er blandt andet at:

 • Nedbryde flertalsmisforståelser (alle de andre gør det…)
 • Give de unge viden og kompetencer til at træffe sunde valg.
 • Arbejde med resiliens (modstandskraft) ved gruppepres.
 • Styrke forældrenes forståelse for og ansvar for deres børn og unges adfærd
 • Understøtte professionelle samarbejdspartneres arbejde med unge ift. kriminalpræventivt arbejde.

Den specifikke forebyggelse handler om at adressere et konkret problem. Det kan være utryghed i et lokalområde, hvor unge forsamles.

Vores primære opgave er her at:

 • Arbejde med de unges adfærd i samarbejde med skole og forældre.
 • Understøtte at forældrene til de unge kan skabe et netværk som kan lave trygge aftaler.
 • Understøtte civilsamfundets aktørers egne tryghedsskabende tiltag. Eksempelvis "tryghedsvandringer".
 • Have en løbende dialog med de unge om ganske almindelig hensyntagen.

Den individorienterede indsats er der, hvor børn eller unge har udvist en så bekymrende adfærd, at vi er nødt til at reagere.
Som eksempel på en individorienteret indsats kan nævnes:

 • Hjemmebesøg, hvor vi går i dialog med den unge og forældrene om konkrete hændelser.
 • Koordination af oplysninger mellem politi, skole og sociale myndigheder på §115 møder.
 • Have en koordinerende rolle i forhold til at henvise den unge til rette sted.
 • Er kontakt for bekymringer vedrørende ekstremisme og radikalisering.

 

Der ud over er vi sparringspartnere for skoler og institutioner, forældre, politi og alle øvrige kommunale instanser.