Alkohol, nikotin og andre rusmidler.

Alkohol, nikotin og andre rusmidler.

Vi har samlet lidt informationer og erfaringer som forældre kan have gavn af.

Alkohol:

Sundhedsstyrelsen anbefaler at unge under 18 år ikke drikker alkohol. Hvor ironisk det så end kan forekomme, så er aldersgrænsen for køb af alkohol med en vol.% under 16,5 stadigvæk 16 år i dagligvareforretningerne. På serveringssteder må unge under 16 år ikke købe alkohol.
Set i et forebyggelsesperspektiv kan det forekomme ret bizart at loven understøtter, at unge mennesker sikres størst mulig kvantitet alkohol for pengene. Ved det forstået at man gerne som 16 årig må bruge 100 kroner på 10 øl i en dagligvareforretning; men ikke må bruge 100 kroner på 1½ fadøl på et serveringssted. 

Det svækker utvivlsomt Sundhedsstyrelsens budskab og kan gøre det vanskeligt for forældre at argumentere for et totalt forbud. Vores klare holdning er dog at man følger Sundshedsstyrelsens anbefalinger. I forhold til rusmidler generelt tilbyder vi alle klasser fra 6.-9. årgang en forældreworkshop, hvor I som forældre får øvet jer i at udveksle holdninger og meninger i forskellig dilemmaer. Den gode samtalekultur er en forudsætning for at kunne træffe gode forældreaftaler om jeres unge menneskers samvær med andre unge. 

 

Nikotinprodukter:

De seneste års udvikling af røgfri og senere tobaksfrie nikotinholdige produkter har desværre tiltrukket mange unge brugere. Særligt de produkter der i daglig tale benævnes "Snus" og "Puffbars" har fundet vej ind til de unge. Det er produkter med et højt nikotinindhold og de mest populære er tilsat forskellige smagsstoffer. 

Der er ingen tvivl om at de er stærkt afhængighedsskabende og en lang række af produkterne er ulovlige i Danmark. Hvis man er bekendt med at en forretning sælger ulovlige tobaks- eller tobakssurrogatprodukter skal man rette henvendelse til sikkerhedsstyrelsen, det gøres meget let på følgende side: https://www.sik.dk/tip 
Hvis du bliver bekendt med at enkeltpersoner overdrager disse varer skal du kontakte politiet. 

 

Øvrige rusmidler

Vi kommer ikke ud over at der også findes rusmidler i Svendborg der i en mere traditionel forstand er illegale. 
Selve forebyggelsen af illegale rusmidler består at flere elementer. Der er for eksempel spørgsmålet om tilgængeligheden, hvor man som forælder faktisk kan spille en rolle selvom man måske ikke lige tror det. Men har man for eksempel en profil på Snapchat er det ikke vanskeligt at fremsøge profiler der mere eller mindre åbenlyst tilbyder salg af illegale rusmidler. Jo flere der rapporterer profilerne på de forskellige platforme, desto hurtigere bliver de lukket. Det er ikke en definitiv løsning; men det er med til at forstyrre og forsinke og dermed giver den et relativt stort bidrag set i forhold til den tid det tager at rapportere en profil på de fleste platforme.

Et andet element hvor forældrene kan påvirke forebyggelsen er muligheden for at kunne omgås illegale rusmidler. Der findes megen god kriminologisk forskning der omhandler samspillet mellem relevant livsstil, manglende kontrol og attraktive mål. Kogt ned og lidt omskrevet, ligger der nogle grundlæggende antagelser tilbage, som vi har fundet i rapporten "Fra barndommesgade til cyberspace" som er tilgængelig på det kriminalpræventive råds hjemmeside: 

1. Jo mere og jo oftere man ikke er hjemme desto flere muligheder.
2. Jo mindre og sjældnere man er sammen med autoriteteter som lærere, forældre, trænere osv. desto flere muligheder.
3. Jo mere og jo oftere man er sammen kammerater (især hvis de er lidt ældre) desto større risiko for kriminalitet (herunder også brug af illegale rusmidler).
4. Jo mere og jo oftere man bruger tid på 'ustrukturerede' aktiviteter (hænger ud/opholder sig i det offentlige og halv-offentlige rum) - desto større risiko for kriminalitet,