Gode råd

Gode råd

Det er udfordrende at være forældre til en teenager, og her følger en række gode råd til forældre med en eller flere teenagere

Tidspunkter:

 • Vi anbefaler: De unge bør ikke tage hjemmefra, før der er aftalt et hjemkomsttidspunkt.
 • Hvis dit barn møder dig med argumenter om, at de andre må komme meget senere hjem, så bed om telefonnumre på dem, der må, eller spørg de andre unge, der kommer i hjemmet, hvornår de skal være hjemme.  

 

Henteordninger:

 • Det er altid en god ide at aftale forældrene imellem, hvem der henter og bringer. Dermed får man også aftalt et hjemkomsttidspunkt.
 • Dem, man har med ud, skal man også have med hjem!
   

Hvem er dit barn sammen med?

 • Når de unge går ud, så aftal hvem de går sammen med. Det er en sikkerhed for begge parter: de voksne ved, hvem de unge går med, og hvilke aftaler der er lavet. De unge ved, hvem de skal støtte sig til, hvis et eller andet uforudset sker.

 

Hvornår skal der drikkes?

 • Sundhedsstyrelsen anbefaler at børn/unge under 16 år ikke drikker alkohol!
 • Nogle forældre vil gerne drikke de unge fulde derhjemme, ”så ved de, hvordan det virker” – Det dur ikke!! Vi skal forberede de unge, så de står stærkere, når de møder alkohol derude.
 • I forbindelse med konfirmationen er mange voksne villige til ”at give slip” på alkohol. Det er langt de fleste unge ikke klar til!
 • Det er op til forældrene at vurdere, hvornår de unge er klar ud fra modenhed, udvikling, ansvarlighed og kendskab til alkohol. Hav en finger på pulsen – en bestemt alder er ikke afgørende.

 

Forfester:

 • En forfest er en fest, hvor man kommer i stemning til festen. For at komme i stemning behøver man ikke at drikke alkohol. Mange vil helst have sodavand.
 • Bliv i forældregruppen enige om at lave organiserede forfester: De forældre, der stiller lokaler til rådighed, kan sammen med de unge finde ud af, hvordan festen skal forløbe.
 • Sørg for, at der er masser af sodavand og nok at spise. Det er en god idé at fylde maven, hvis de unge senere drikker alkohol.

 

Lad en forælder være i nærheden ved fester:

 • Ved fester prøver unge ”voksenadfærd” af. Det skal voksne have respekt for og ikke blande sig mere end aftalt.
 • Omvendt skal de være i nærheden, hvis festen udvikler sig anderledes end aftalt: uønskede gæster, nogen bliver syge, festen løber løbsk osv.
   

Sørg for penge til taxa og tlf.:

 • Når de unge bliver ældre, sørger de i højere grad selv for transporten. Et hjemkomsttidspunkt er stadig en selvfølge.
 • En sikkerhed for begge parter er at give penge med. Det er de voksnes penge, der ikke skal bruge til skæg og ballade, men til taxi eller telefon, hvis alle andre aftaler glipper.
   

Brug de andre forældre:

 • Lav et forældrenetværk! Udveksl telefonnumre og aftal, at det er i orden at kontakte hinanden, hvis der er noget, man undrer sig over.
 • At de voksne snakker sammen gør, at de unge er mere trygge, når de kommer ud blandt kammeraterne, da de ved, hvad holdningen er og har fået den diskuteret.

 

”Byt en teenager”:

 • Mange unge opfatter ofte deres venners forældre som nemmere at tale med end ens egne.
 • På denne måde er man en vigtig rollemodel, ikke kun for ens egne børn.

 

Vis tillid:

 • Er man i tvivl om, hvorvidt aftalerne overholdes, så tal med den unge og konfronter dem med aftalen.

 

Tilbyd samvær:

 • Unge kan være svære at få noget at vide af, og de hader arrangeret samvær.
 • Lav noget med de unge, løb en tur, sved med dem – så er det ikke en kunstig situation.
 • Voksnes roller skifter i løbet af puberteten.
 • De unge skal mærke, at man er der, når man er der: Følg dem, vær opmærksom, interesser dig, sæt dig ind i, osv.Vær nysgerrig på deres liv.

 

Lyt til de unge

 • Lyt til de unge. De unge er næsten lige så kloge som voksne – de skal bare hjælpes lidt på vej.
 • Den bedste hjælp er at høre deres mening. Så er det også nemmere at lave aftaler, for så ved man, hvad der rør sig.