Om SSP

Om SSP

SSP i Svendborg:

SSP er et samarbejde mellem Skole, Socialsektor og Politi for at forebygge kriminalitet og misbrug blandt børn og unge i Svendborg Kommune.
 
Formålet er at:

  • oplyse om det kriminalpræventive arbejde
  • følge udviklingen blandt børn og unge med hensyn til kriminalitet, alkohol- og narkomisbrug samt anden misbrug
  • iværksætte foranstaltninger af kriminalpræventiv art

 

Målet er at:

  • motivere og støtte børn og unge i at fravælge kriminalitet og misbrug
  • at udvikle det tværfaglige samarbejde om at forebygge kriminalitet og misbrug blandt børn og unge
  • at udvikle forældresamarbejdet ved at inddrage forældrene i det forebyggende arbejde, i det omfang det er muligt

 

Organisationen:

SSP er organiseret i Svendborg Kommunes Rådgivnings- og Familie Center, der hører under Afdelingen for Børn og Unge med særlige behov.

Et SSP-udvalg fastlægger mål og rammer samt koordinerer indsatsen. Udvalget har 13 medlemmer, som repræsenterer bl.a. skolerne, PPR, politi, Ungdommens Uddannelsesvejledning og ungdomsskolen. Også de to SSP-konsulenter er medlemmer af udvalget.