Om SSP

Om SSP

Visionen for SSP samarbejdet i Svendborg:

Rusmidler:

  • Vi vil styrke de unges resiliens.
  • Vi vil løbende have fokus på at udvikle samarbejdet med professionelle omkring forebyggelse af risikobetonet adfærd hos børn og unge.

Digitale Kompetencer:

  • Vi vil understøtte skolerne i at bibringe børn og unge kompetencer til at kunne færdes sikkert i den virtuelle verden.
  • Vi vil understøtte forældre med viden til at styre og understøtte deres børns virtuelle færden.

Forebyggelse af kriminalitet og utryghed i det offentlige rum:

  • Vi vil stå til rådighed for at understøtte almindelige borgeres egne tryghedsskabende tiltag.
  • Vi vil løbende fokusere på dialog med unge, forældre, kommunale kollegaer m.fl. med henblik på at forebygge kriminalitet og utryghed i det offentlige rum.
  • Vi vil rådgive og give sparring omkring situationel forebyggelse.

Tidlig opsporing af radikalisering og ekstremisme:

  • Vi vil løbende holde os opdateret med viden og forskning inden for området.
  • Vi vil løbende stå til rådighed for at understøtte samarbejder vedrørende tidlig opsporing af radikalisering og ekstremisme.