Nyhedsbrev oktober 2022

Penge i opvaskemaskine
27. oktober 2022 - subsiteadmin

Nyhedsbrev oktober 2022

Snitches get stitches - Puff, Elf eller Vape - Muldyrssvindel og hvidvask - 7. klasse er den nye årgang 0 for forældre.

Kære læser.

Et nyhedsbrev fra SSP-teamet med følgende indhold:
-    Snitches get stitches
-    Puff, Elf eller Vape
-    Muldyrssvindel og hvidvask
-    7. klasse er den nye årgang 0 – for forældre

”Sladrehank, sladrehank – sladrehank skal selv ha’ bank…”

Sådan lød det af og til i skolegårdene i gamle dage. 

I dag lyder det ”snitches get stitches!”

At de større børn i skolegården har forsøgt at give en forurettet dårlig samvittighed ved at spille ”sladrehank-kortet” er ikke nyt. 
At ordet snitch er blevet et så almindeligt udtryk i den daglige tale, at børn i indskolingen og forældre begynder at anvende udtrykket i deres kontakt til os – det er til gengæld nyt. Det er også foruroligende!

Det er foruroligende fordi det pludselig skulle give status at fortie sandheden.
Det er foruroligende fordi det betyder at nogle handlinger der burde have konsekvenser, forbliver konsekvensløse.
Det er foruroligende fordi brugen af begrebet er blevet så omfattende at børn, unge og endda deres forældre, bliver i tvivl om hvad der er rigtigt og forkert.
Vi oplever også at unge hellere vil finde sig i at blive udsat for krænkelser og ulovligheder, end at spørge om hjælp eller anmelde det. Ligesom vi oplever at unge har svært ved at forholde sig til om det er okay at spørge om hjælp til deres venner, hvis de mener at deres ven har brug for hjælp.
Det er også tankevækkende at et andet ord har fundet vej ind for at virke som en modpol til en ”snitch” – nemlig en ”whistleblower”. Men bevares, hvis det er hvad der skal til for at nuancere brugen af ordet snitch lidt, så er det helt okay med os. Vi synes i hvert fald det er noget der kan og bør diskuteres derude i hjemmene.

Puffbars

Puffbar, Elfbar, Vapeson der er mange navne til stort set samme produkt. En engangs-e-cigaret, med den krølle at produktet ikke indeholder tobak, men stadigvæk indeholder nikotin. At skaffe sig en puffbar er ikke vanskeligt. For de unge menneskers vedkommende sker kontakten til sælger foregår typisk via Snapchat eller Instagram. 
I det her tilfælde er det dog langt mere interessant at spørge om hvorfor de unge skaffer det, end hvordan. Det vi kan høre er, at de unge i stigende grad benytter nikotinprodukterne til at få en ”lille rus” eller ”en afslappende følelse”. Det handler ikke alene om de rituelle fællesskaber der knytter sig til cigaretten og den synlige rygning. Det handler i stadig højere grad om den fysiske effekt nikotinen kan give. Afslapning, ro på osv. Det er selvfølgelig problematisk hvis unge ned til 6-7 klasse føler at de har brug for at jagte den følelse gennem nikotinen. 
Det er et emne som vi kommer til at arbejde mere med og som alle andre gode rusmiddelforebyggende indsatser så kræver det et meget bredt samarbejde.

Muldyr, Hvidvask og anden svindel.

Vi oplever stadigvæk at unge bliver udnyttet som ”muldyr”. Betegnelsen dækker over, at man enten med fortsæt eller uforvarende medvirker til hvidvaskning af penge. Det handler om at forsøge at sløre en pengestrøm i mere hverdagsagtige størrelser.
Der er set mange variationer over temaet, og de bliver mere og mere kreative og dermed også vanskeligere at gennemskue. Vi har medtaget to gambits der understreger forskellighederne:
-    ”Mit kort virker ikke” – en bøn om hjælp til at enten hæve penge eller købe et produkt fra ens egen konto hvortil der overføres et beløb. Det kan være på gaden, hvor en person henvender sig for at få hjælp til at hæve penge i kontanter. Det kan også være udenfor en forretning hvor en person henvender sig for at få hjælp til at købe et produkt. Produktet returneres derefter efter og pengene udbetales. Her er din konto blevet stillet til rådighed og pengestrømmen sløret.
-    ”Det lette fritidsjob”. Bliv sælger af vores produkt og arbejd hjemmefra. Et godt eksempel er at du skal sælge billige telefoner for ”en virksomhed”. Du sælger en telefon via dit netværk og får pengene overført til din egen konto og rapporterer til din ”arbejdsgiver”. Hvis du sælger en telefon, bliver købet annulleret kort tid efter, og pengene skal du overføre til en anden konto så de kan refunderes. Igen er din konto stillet til rådighed og en pengestrøm blevet sløret.

I kan læse meget mere om muldyrssvindel på https://politi.dk/oekonomisk-svindel-paa-nettet/forebyg-oekonomisk-svindel-paa-nettet/undgaa-at-blive-et-muldyr
Og på 
https://dkr.dk/it/muldyr


7. klasse – forældrenes årgang 0.

Normalt er det eleverne der fotograferes i døråbningen derhjemme på deres første skoledag. Vi ville gerne kunne stille alle forældre i enhver 7. klasse op i skolernes døråbning og tage et gruppebillede. Så kunne forældrene hænge billedet op hjemme på køleskabet og kigge på det med jævne mellemrum og sende de andre en venlig tanke. Det er trods alt dem der skal opdrage dit barns klassekammerater. 
Skolestrukturen er jo som den er og mange skoler har ikke en overbygningsdel. Derfor er det naturligt at elever samles i nye klasser på 7. klassetrin. Som forælder kan det godt være lidt træls, hvis nu man lige har vænnet sig til de forældre man måske har haft kendt siden vuggestue eller dagpleje. Pludselig er der helt nye ansigter og klassekammerater og en ny forældregruppe. 
Det kræver en ekstra indsats at få etableret et godt forældresamarbejde i en helt ny forældregruppe; men det er indsatsen værd. ”Et stærkt sammenhold omkring børnene, giver et stærkt sammenhold mellem børnene” lyder et brugt citat i fra hjemmesiden forældrefiduser. Vi er helt enige; men vil også understrege at vi ser et andet aspekt fra vores position i det kriminalitetsforebyggende samarbejde. Nemlig at Socialstyrelsen har oplistet 50 markører der kan bidrage til kriminalitetsudvikling og her finder man følgende markør: 
-    Manglende opsyn og kontrol fra forældrene: Der er begrænset viden hos forældrene om, hvor deres barn eller ung er, hvad de laver, og hvem de er sammen med.

Det betyder ikke at de unge skal overvåges, vi opfatter det mere som at man som forælder i det mindste følger op på de aftaler som de unge indgår med de andre unges forældre. Et hurtigt opkald er et rigtig godt signal at sende til både de unge og de andre forældre, og det hurtige opkald er ofte meget lettere at foretage, hvis man skal ringe til nogen man kender i forvejen.

Er der spørgsmål til SSP, er I altid velkomne til at kontakte os.