For skoler

For skoler

SSP på skolen:

Har du brug for at tage spørgsmålet om alkohol op i din klasse eller til et forældremøde, så kan du trække på os.

Kristian Kunkel kan bookes til et aftenforedrag på tirsdage og Marianne Grønbech på torsdage.

Ring eller skriv for en aftale.     

 

En af SSPs opgaver er, at udarbejde tilbud til skolerne og støtte og rådgive skolerne og de enkelte lærere i det forebyggende arbejde med kriminalitet, alkohol og stoffer – og i det hele taget i de problemstillinger, lærerne kan komme i under arbejdet med børn og unge.

En lærer kan f.eks. bestille os til at holde foredrag i klassen eller til et forældremøde. Emnerne kan være alkohol og/eller forebyggelse af kriminalitet og misbrug.

Vi bistår også med inspiration til at tage de samme emner op i klasseundervisningen.