For skoler

For skoler

Forebyggelse på ryge- og rusmiddelområdet

Formålet er at skærpe de unges opmærksomhed på at sige til og fra, og styrke de unges evne til at træffe bevidste valg omkring rygning og rusmidler.

Indsats:

Slutningen af 7. klasse: Temadag om rygning med fokus på fakta, flertalsmisforståelser mv. Forud for temadagen udsendes spørgeskema om rygning til alle elever på skolen. Skolerne afholder temadagen i samarbejde med SSP. SSP deltager i forældremøde i forlængelse af undervisningsforløbet, hvor der diskuteres forældrenes roller og betydningen af forældrenetværket rundt om de unge. Afholdes for to klasser ad gangen. Datoer for temadagene lægges i kalenderen inden skoleårets start. (Se siden med vejledninger)

8. klasse: Undervisningsmateriale vedr. alkohol, som kan anvendes af lærerne. SSP kan deltage på forældremøde i forlængelse af undervisningsforløb. (Se siden med vejledninger)

SSP står til rådighed ift. projektopgaver i 8.-9. klasse.